UPFBiH traži zakazivanje tematske sjednice ESV-a na kojoj bi se raspravljalo o setu zakona u okviru projektu "Poslovanje bez korupcije"

UPFBiH traži zakazivanje tematske sjednice ESV-a na kojoj bi se raspravljalo o setu zakona u okviru projektu

Udruženje poslodavaca FBiH realizuje projekat „Poslovanje bez korupcije", a jedan od ciljeva projekta je da poslovna zajednica identifikuje propise čije odredbe mogu uticati na korupciju.

Aktivnosti projekta se odnose na izmjenu postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavu web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć te pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima. Jedna od aktivnosti Projekta je izrada Zakona o jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Navedene zakone su izradili vanjski eksperti na osnovu prijedloga fokus grupa u čijem radu su učestvovali poslodavci. Konačne verzije zakona će utvrditi stručno tijelo koje je sastavljeno od predstavnika relevantnih institucija i tijela u čijoj nadležnosti i jeste usvajanje, implementacija i praćenje ovih zakona.

Shodno navedenom, UPFBiH je uputilo Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH zahtjev za održavanje tematske online sjednice na kojoj bi se raspravljalo o pomenutim zakonima, a na kojoj bi bili prisutni i predstavnici Američke vlade, USAID-a, FIA-e, ministar pravde i ministar trgovine kao i drugi koji su učestvovali u izradi zakona.

Prijavi korupciju
Poslednji prijavljeni slučajevi korupcije

Trenutno nema prijavljenih slučaja korupcije.

Rezultati prijava
Trenutno nema rezultata prijava korupcije.
Ova stranica je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) i ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
UPFBIH
Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel: +387 (33) 552 460 | Fax. +387 33 552 461
info@upfbih.ba | www.upfbih.ba
PRAVNA POMOĆ
Portal za besplatnu pravnu pomoći članovima Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH